Event

HVORDAN ØKE VERDISKAPNINGEN OG VEKSTEN I DEN MARINE SEKTOR?

At a glance

Storby Marin-  

I samarbeid med Norges marine storbyer,  inviterer deg til seminar som retter søkelyset på hvordan vi skal hevde Norge i den internasjonale marine konkurransen.

 

 

Tidspunkt: Mandag 11. april, kl. 08.30 – 15.30
Sted: Universitetet i Oslo, DOMUS Academica, Karl Johans gate 47
Påmeldingsfrist: 1. april

Meld deg på nå »

 

 

PROGRAM

Kl. 08.30 – 09.00  
Registrering m/kaffe

Moderator: Arne Hjeltnes
 
09.00 – 09.15  
Velkommen
Innovasjonsmotorer for Norges marine konkurransekraft ved storbyene
 
09.15 – 09.30 
Havbruksnæringens utvikling i Norge 
Professor Nils Chr. Stenseth
Fra grunnleggende vitenskap til næringssuksess
 
09.30 – 09.50   
Effektiv og bærekraftig arealbruk i næringen – areal til begjær?
Peter Gullestad, Fiskeridirektoratet
Utvalgsrapport 2011: "Areal til begjær” Arealutvalgets anbefalinger 5 år etter, – hva har skjedd?
 
09.50 – 10.05 
Evner vi å skape en positiv utvikling? 
Even Søfteland, Capmare
 
10.05 – 10.20
"Blå bioøkonomi" 
Reid Hole, Dekan ved Nord Universitet
 
10.20 – 10.40 
Nye muligheter for videreforedling av fisk
PhD. Bjørn Roth, Forsker ved Nofima
 
10.40 – 11.00
Pause

11.00 – 11.20 
Hvordan kan marin forskning bidra til målsetning om vekst?
Øyvind Paasche, Leder Bergens marine forskningsklynge
 
11.20 – 11.40
Finansiering av fremtidig vekst
Øivind Andersen, Danske Bank
Kapitaltilgang, restruktureringskost, risiko og avlastning

11.40 – 13.00 
Lunsj på restaurant
Eik, Universitetsgata 11
 
13.00 – 13.25  
Hvordan tilrettelegger forvaltningen for vekst og utvikling?
Direktør Jens Christian Holm, Fiskeridirektoratet
Om virkemidler for innovasjon og handlingsregler i produksjonsområder
 
13.25 – 13.40 
Øykommuner med distriktsvennlig næring, nye arbeidsplasser og muligheter 
Ordfører på Frøya, Berit Flåmo
 
13.40 – 14.05  
Nærings- og fiskeridepartementet
Statssekretær Ronny Berg

14.05 – 14.20
Pause
 
14.20 – 15.00 
Paneldebatt om løsninger for å oppnå vekst og verdiskaping:

15.00 – 15.15 

Omdømme – ut i det blå…
Arne Hjeltnes
 
15.15 – 15.30 
Oppsummering og avslutning
Karl Almås

 

Meld deg på nå »

 

 

 

 

 
 


At a glance

Event

HVORDAN ØKE VERDISKAPNINGEN OG VEKSTEN I DEN MARINE SEKTOR?

Back to overview
Search