Event

KABIS Kick off

At a glance

Moderator:        Tanja Hoel, Seafood Innovation Cluster

10:00        Velkommen (Hans Kleivdal, Uni Research AS/NORCE AS)

10:15        Næringens forventning til KABIS (Harald Sveier, Lerøy Seafood group ASA)

10:30        KABIS; Mål og hovedlinjer (Sigurd Handeland, Uni Research AS/NORCE AS)

10:40        WP1, Utdanning av fremtidens havbrukskandidater (S. Stefansson, UiB)

10:50        WP2, Mobilitet og samhandlingen mellom næring og FoU (Ø. Berge, HVL)

11:00        WP3, Styrke FoU innen bærekraftig havbruk på Vestlandet (S. Handeland, Uni Research AS/NORCE AS)

11:10        WP4, Uttesting av nye innovasjoner i havbruk (J. K. Fosse, HVL)

11:30        Lunsj

12:30        Hvordan utvikler vi KABIS?

12:45        Kompetansebygging for en bærekraftig næring (Ørjan Totland, Institutt for biovitenskap, UiB)

13:00        KABIS Impact forum, rolle og funksjon (Sigurd Handeland, Uni Research AS/NORCE AS)

13:15        Admin forhold, økonomi og konsortieavtale (Hans Kleivdal, Uni Research AS/NORCE AS)

13:45        Styringsgruppe, rolle og funksjon (Hans Kleivdal, Uni Research AS/NORCE AS)

14:00        Oppsummering, Tanja Hoel (Seafood Innovation Cluster)

14:15        Kick-off møtet avsluttes

 

14:30 – 15:00     Konstituerende møte for medlemmer av Styringsgruppen.

 

i samarbeid med

Lerøy Seafood Group ASA, Grieg Seafood ASA, Marine Harvest ASA, Bremnes Seashore AS, Blom Fiskeoppdrett AS, AS Særaveid Fiskeanlegg, Eide Fjordbruk AS, Lingalaks AS, Hardingsmolt AS, Tytlandsvik Aqua AS, Akva Group Landbased, Merdslippen AS og Ecomerden AS

 

med støtte fra

Norges Forskningsråd, Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune

                    


At a glance

Event

KABIS Kick off

Back to overview
Search