Event

KLIMARIN

At a glance

Konferansens målsetning er å løfte kunnskapen og bevisstheten til beslutningstakere i sjømatnæringen på hva klimaendringer kan medføre av utfordringer og muligheter: 

Hvordan kan sjømatnæringen tilpasse seg utfordringer og muligheter fra endringer i det marine miljøet? For eksempel nye værmønster, temperaturøkninger, forsuring og eventuell ressursmangel?

Hvordan kan sjømatnæringen være en del av løsningen? Hvordan kan sjømat bidra til å redusere utslipp av klimagasser? Som en produsent av klimavennlig mat og ved å redusere egne utslipp?

Årets konferanse vil  fokusere på koblingen mellom klimaendringer og økonomi. 

 

Les mer


At a glance

Event

KLIMARIN

Back to overview
Search