Event

Lansering – Industry Insight: Data sharing in the Norwegian aquaculture industry

At a glance

Vi inviterer til digital lansering av vår Industry Insight-rapport «Data sharing in the Norwegian aquaculture industry».

Vi tror at datadeling vil være viktig for aktører i havbruksnæringen for å levere på vekstambisjoner og sikre deres «lisens to operate» ved å forstå dyrevelferd og miljøspørsmål utover deres egen drift. For å øke omfanget av data som deles i havbruksnæringen, er det fortsatt en rekke hindringer å overvinne, inkludert strukturelle, tekniske og organisatoriske utfordringer.
Med denne rapporten er vår ambisjon å synliggjøre fordelene og mulighetene ved datadeling for havbruksnæringen, og å gi en felles forståelse av hvordan dette økosystemet kan etableres.
Vårt mål har vært å synliggjøre initiativ, ønsker og behov i bransjen, og presentere løsninger og punkter for videre diskusjon.

Agenda

  • Velkommen og introduksjon til rapporten – Nina Stangeland, NCE Seafood Innovation
  • Hvorfor er datadeling viktig? Frode Danielsen, Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
  • Rapport del 1 – Hvorfor dele data? Dominik Flatten, NCE Seafood Innovation
  • Rapport del 2 – Status datadeling,  Rune Smistad, NCE Seafood Innovation
  • Rapport del 3 – Mot deling av data i akvakultur, Kristian Blom, AquaCloud
  • Rapport del 4 – Muliggjøre deling av data i akvakultur, Maria Helsengreen og Anders Vik, Deloitte

Panelsamtale

Tema: Datadeling for å oppnå vekstambisjonene for Norsk Havbruksnæring

  • Hans Bjelland, Forskningssjef, Senior Business Developer, SINTEF
  • Fredrik Witte, CEO, Cargill Aqua Nutrition
  • Henning Beltestad, CEO, Lerøy Seafood Group

Moderator: Einar Wathne


Location

Online Event

Date

May 09, 2023

Time

14:00 - 15:30
Event

Lansering – Industry Insight: Data sharing in the Norwegian aquaculture industry

Back to overview
Search