Event

Måling av ressursutnyttelse i bionæringene og hvorfor det er viktig

At a glance

Bedre utnyttelse av bioressurser kan skape arbeidsplasser, klimakutt og økt samfunnssikkerhet. Skal vi komme dit må industri og myndigheter jobbe sammen for å skape et marked der sirkularitet blir et konkurransefortrinn.

Gjennom prosjektet BioDigSirk har Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet startet arbeidet med å utrede mulighet for et markedssystem for restråstoffer og bioressurser her hjemme. Land møter hav og en lang rekke aktører fra både blå og grønn industri jobber nå sammen med kunnskapsmiljøer for å finne grepene som kan sikre Norge ledertrøyen i det biosirkulære kappløpet.

I dette webinaret vil vi orientere kort om prosjektet og deretter redegjøre for det faglige arbeidet og noen funn så langt knyttet til måling av sirkularitet og ressursutnyttelse.

Agenda

Innledere

  • Edvard Pedersen, prosjekteier for BioDigSirk
  • Torstein Kongshem, prosjektleder i BioDigSirk


Den biosirkulære økonomien kan skape store samfunnsverdier. Hvordan måles ressursutnyttelse og sirkularitet ?

  • Anders Waage Nilsen, produktsjef ReSourcer
  • Elise Sæle Dahle, prosjektutvikler «Land møter hav» NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation, NCE Blue legasea, BiotechNorth

Tid og sted

Torsdag 28. april 09:00 – 10:00 på Teams.

Meld deg på her

 

Kontaktperson

Berte Larsen
OPS sjømat
prosjektkoordinator
berte@tatidentilbake.no
+47 480 17 758

 


Location

Online Event

Date

Apr 28, 2022

Time

09:00 - 10:00

At a glance

Event

Måling av ressursutnyttelse i bionæringene og hvorfor det er viktig

Back to overview
Search