Event

NORWEGIAN INNOVATION CLUSTER FORUM 2016

At a glance

Klyngene har gjort mye for norsk innovasjonsevne og konkurransekraft de siste 10 årene. Når norsk næringsliv de neste årene skal omstilles og fornyes raskere enn noen gang, vil klyngene spille en enda viktigere rolle. Det skal vi både markere og diskutere.

Årets Norwegian Innovation Cluster Forum arrangeres i Bergen torsdag 8. september fra kl. 9 til 16.

På programmet står blant annet statsråd Jan Tore Sanner, Harvard-professor Christian
Ketels, næringslivsleder Kjersti Kleven og Menon-partner Erik W. Jacobsen.

Påmelding innen 15. august gjøres her. Logo-ring-twitter


At a glance

Event

NORWEGIAN INNOVATION CLUSTER FORUM 2016

Back to overview
Search