Event

OLJE OG GASS MØTER HAVBRUK

At a glance

GCE Subsea og NCE Seafood Innovation Cluster inviterer i samarbeid med Hordaland fylkeskommune og Deloitte til nettverksdag i Bergensområdet 21. april 2016. Hensikten er å skape kontaktpunkter mellom aktører innenfor olje & gass og havbruk.

Arrangementet vil bestå av besøk på oppdrettsanlegg i Bergensområdet samt oppsummering og middag. Viktige læringspunkter vil være å identifisere områder der løsninger og kompetanse fra olje & gass kan løse utfordringer for havbruksnæringen samt å synliggjøre økonomiske drivere for teknologiutvikling.

Påmelding for medlemmer av klyngene GCE Subsea og NCE Seafood Innovation Cluster innen fredag 1. april. Deltagerne betaler kun for middag og vi ber om at du spesifiserer dersom du ikke ønsker å delta på denne.

 

prOGRAM:

08:00 – 08:30  Felles avreise fra Bergen sentrum
08:30 – 10:30 Besøk på settefisklokalitet i Bergensområdet
11:30 – 14:00 Besøk på matfisklokalitet i Bergensområdet, inkl. lunsj
15:00 – 18:00 Oppsummering med workshop
18:00 – 20:00 Middag

Det vil bli oppført transport mellom aktivitetene

PÅMELDING:

Anders Kalleberg, Deloitte
Telefon: 990 42 498
E-mail: akalleberg@deloitte.no

KONTAKTPERSONER:

Gunnar Buvik, GCE Subsea
Telefon: 905 61 215
E-mail: gunnar.buvik@gcesubsea.no

Cato Lyngøy, NCE Seafood Innovation Cluster
Telefon: 930 11 330
E-mail: cato@seafoodinnovation.no


At a glance

Event

OLJE OG GASS MØTER HAVBRUK

Back to overview
Search