Event

OPEN ARCTIC: DEN STORE HAVDEBATTEN

At a glance

Et sentralt spørsmål i dette bildet er: hvem skal eie havet? Havressursloven sier at Norges fiskeriressurser er allemannseie, men er det slik i realiteten? Det kan se ut til at rettighetene til utnyttelse av våre fiskeriressurser er samlet i hendene til et fåtall redere og finansinstitusjoner. Er dette riktig? Dersom dette stemmer, er det nødvendigvis et problem? Hva skal til for at fordelingen av havressursene skal bli mer rettferdig? Hvordan skal vi sikre at fiskeriressursene kommer hele landet, og ikke bare de rikeste, til gode?

Arctic Frontiers og Avisa Nordlys inviterer til folkemøte og debatt.

Moderator: Skjalg Fjellheim, Politisk Redaktør, Avisa Nordlys.

Paneldeltakere:

Per Sandberg, Fiskeriminister (FrP)
Torgeir Knag Fylkesnes, Stortingsrepresentant fra Tromsø (SV)
Jan Roger Lerbukt, Daglig leder, Hermes Rederi
Edel Oddny Elvevoll, Dekan ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Universitetet i Tromsø
Paul O. Jensen, Fisker og styremedlem, Norges Råfisklag
Jan-Gunnar Winther, Direktør, Norsk Polarinstitutt

Arrangementet inngår i serien, Open Arctic, som er en debattserie med fokus på temaer som angår Tromsø og byens befolkning. Alle arrangementene er åpne og gratis.

Organisers: Arctic Frontiers og Avisa Nordlys artic frontier


At a glance

Event

OPEN ARCTIC: DEN STORE HAVDEBATTEN

Back to overview
Search