Event

Plast og slam seminar

At a glance

NCE Seafood Innovation inviterer sammen med Yngle til plast og slamseminar.

 

Programmet vil fra 11:00-13:00 kun gjelde for eksisterende medlemmer av Yngle, og vil finne sted i KPBs lokaler før vi beveger oss videre til Hotell Ramsalt etter lunsj. Etter lunsj vil seminaret være åpent for alle.

Program:

 

13:00 Registrering
13:15 Velkommen Solveig Holm, NCE Seafood Innovation og Anders Tørud, Yngle
13:25 Sirkulærøkonomi og sirkulære forretningsmodeller Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen, Jørgensen|Pedersen / NHH
13:45 Presentasjon av resultater fra Industry Insight: The future of plastics in the Norwegian aquaculture industry Dominik Flatten, NCE Seafood Innovation
14:05 Spørsmål og tilbakemeldinger
14:15 Pause
14:25 Workshop – Barrierer og muligheter rundt plast i havbruksnæringen Fasilitert av NCE Seafood Innovation og Yngle
15:00 Lett servering
15:20 Fra slam til ny ressurs Malin Johansen, NCE Aquaculture
15:35 Slam – verdier på avveie Irja Sunde Roiha, Ragn-Sells Havbruk
16:05 Oksygen og restvarme fra hydrogen-produksjon Green H
16:35 Oppsummering Solveig Holm, NCE Seafood Innovation og Anders Tørud, Yngle

 

Dette seminaret følger opp NCE Seafood Innovations  Seafood Circular Plastics samling som avholdes 17-18. januar i Bodø. Flere deltakere har vist interesse for å bli igjen for denne utvidelsen, og vi ser frem til et spennende program med dyktige foredragsholdere og engasjerende diskusjoner.

Blant de deltakende selskapene på Seafood Circular Plastics-samlingen er Lerøy Aurora, BIR Bedrift, Retura, Bolaks, Ragn-Sells, Akva Group, Cargill, CircMar, Biomega, Handelens Miljøfond, Gieg Seafood og Oceanize.

Pris:

Deltagelse Yngle medlemmer: Gratis for alle Yngle-medlemmer

Deltagelse for ikke-medlemmer: Kr. 750

Vi oppfordrer alle til å benytte denne anledningen til å møte andre aktører innenfor havbruksnæringen og diskutere relevante og spennende temaer, og ser frem til en inspirerende dag med kunnskapsdeling og nettverksbygging!

 

Vel møtt!


Location

Hotell Ramsalt
Sjøgata 37/39, 8006 Bodø

Date

Jan 18, 2024

Time

11:00 - 16:30
Event

Plast og slam seminar

Back to overview
Search