Event

PROSJEKTVERKSTED 2016

At a glance

På prosjektverkstedet vil bedriften få veiledning og verktøy som hjelper for å lage en tydelig formulert, og godt strukturert prosjektbeskrivelse. Gjennom ulike eksempler lærer en hvordan en får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse. På kurset blir det også anledning til å jobbe med egne prosjektskisser og få tilbakemeldinger fra våre rådgivere.

Program

10:00    Velkommen

Del 1: Forskningsbasert Innovasjon. Hvordan bruke Prosjektkanvas som et verktøy for å arbeide videre med en forskningsidé, få oversikt og kartlegge styrker og svakheter, se nye muligheter og spisse prosjektidéen. Verktøyet er en hjelp både for diskusjoner i bedriften og mellom bedriften og andre som skal være med i prosjektet.

 

Del 2: Prosjektbeskrivelse.  Hvordan strukturere prosjektet ditt før du skriver søknad. Mål, delmål, arbeidspakker, fremdriftsplan etc.
 

12:00    Lunsj

Del 3: Evalueringskriterier.  Hvilke kriterier ligger til grunn når et ekspertpanel skal evaluere innovasjonsprosjekter.

 

Del 4: Virkemidler ; Regionale forskningsfond, VRI, Skattefunn, Horisont2020.

15:00    Avslutning

Sted: Statens Hus 11. etasje, møt i resepsjonen. Adr. Kaigaten 9.

Påmelding via Forskningsrådets nettsider NFR IN regionale forskningsfond


At a glance

Event

PROSJEKTVERKSTED 2016

Back to overview
Search