At a glance

Date

Feb 07, 2023

Time

09:00 - 11:30

Location

Pynten Nordnesparken
Nordnesgaten 50
Event

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2023

Sammen med Havforskningsinstituttet inviterer vi til lanseringen av Risikorapport for norsk fiskeoppdrett 2023.

I årets risikorapport presenteres det for første gang en samlet vurdering av miljøeffektene og dyrevelferd for hvert av de tretten produksjonsområdene. Med dette ønsker Havforskningsinstituttet å bidra til et mer helhetlig bilde av påvirkningene fra norsk havbruk.

Dato: 07.02.2023

Tid: 09:00 – 11:30

Sted: Digitalt og fysisk

09.30 Velkommen – Havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø
09.35 Presentasjon av årets risikorapport, Ellen Sofie Grefsrud, forsker og redaktør
09.55 Spørsmål
10.10 Dødelighet hos oppdrettslaks, Ole Folkedal, forsker
10.25 Færre rømte oppdrettslaks i elvene – hva med risikovurderingen?  Monika Solberg, forsker
10.40 Spørsmål
11.00 Panelsamtale

 • I panelet deltar:
  • Britt Leikvoll, seksjonssjef, Fiskeridirektoratet
  • Lise Rokkones, seksjonssjef, Mattilsynet
  • Bjorgolfur Havardsson, Innovation manager, NCE Seafood Innovation
  • Ingebjørg Sævareid, fiskehelsesjef Grieg Seafood
  • Geir Lasse Taranger, forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet

11.30 Slutt

Forskningsdirektør Karin K. Boxaspen er ordstyrer under presentasjonen og leder panelsamtalen.

 

Fysisk deltagelse:

Dersom du ønsker å delta fysisk må du melde deg på her. Det er begrenset med plass. Arrangementet er på Pynten i Nordnesparken, Bergen. Henvend deg i resepsjonen til Havforskningsinstituttet, Nordnesgaten 50, Bergen dersom du ønsker hjelp til å finne veien.

Digital deltagelse:

Link til streamingen blir lagt ut her. Du trenger ikke melde deg på dersom du skal se på sendingen via streaming. Sendingen starter kl 9.30.


Back to overview