Event

TEKMAR 2020

At a glance

Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse

Lakseoppdrettet står ved et veiskille. Vil laksen fremover bli produsert i merd i Norge, eller vil den bli produsert i kar nær markedet i andre land? Under TEKMAR 2010, var framtidsperspektivet at man så for seg lønnsomt oppdrett av 2,5 millioner tonn laks i 2020, dvs. i år. En kan vel trygt si at denne ambisjonen ikke er nådd, og når en i 2020 ser utviklingen i næringen, med bl.a. et voldsomt trykk på investeringer i landbaserte produksjonsanlegg, med en potensiell produksjonskapasitet på 1,7 millioner tonn i løpet av få år, er dette radikale perspektiver for årene som kommer, om spådommene skal slå til. Situasjonen med Corona, og nedgang i laksepriser som en har sett som følge av dette, kan både tale for, og mot, at en glidning i produksjonsløsninger og produksjonsland kan skje det neste 10-året.

Tidligere i år ble det i Norge auksjonert bort tillatelser for å øke produksjonen med ca. 27000 tonn, til en pris av nær NOK 6 MRD. Flere oppdrettere ser det som kostbart å øke produksjonen på denne måten, og begynner nå å se at det kan være “billigere” å øke slaktet mengde fisk gjennom å drive eksisterende produksjon på en mer optimal måte. Samtidig er et av de viktigste verktøyene for ikke-medikamentelt å håndtere lakselus, termisk avlusing, på “lånt tid”, og står i fare for å bli “avskiltet” som teknologi i løpet av 2021 om ikke det kan skje på en mer forsvarlig måte.

TEKMAR har siden 2003 hatt fokus på innovasjon i skjæringspunktet mellom biologi og teknologi i havbruk, innen matfiskproduksjon. Med glidningen innenfor produksjonsstrategier og produksjonskonsepter, kan en reise spørsmålet ved om tradisjonelt merdoppdrett taper sin posisjon i løpet av det kommende 10-året, med de konsekvenser dette får for både oppdrettere, tjeneste- og løsningsleverandører. Samtidig gjør glidningen, sammen med Corona situasjonen, at “nye mekanismer utløses”, som kan skape endringer med muligheter for innovasjon innen en rekke områder – for den som ser disse!

TEKMAR vil i år derfor sette fokus på “vårt” eksisterende, dominerende produksjonskonsept, sjøbasert merdoppdrett, under fanen:

“Lakseoppdrett – langt fra optimalt? Hvordan optimalisere matfiskproduksjon og skape innovasjon for laks i merd i Coronaens tidsalder?”

TEKMAR holdes digitalt i 2020. Registrer deg på www.tekmar.no og bli oppdatert gjennom deres Nyhetsbrev.

Early bird pris før 20. november!


Location

Online Event

Date

Dec 01, 2020

Time

08:00 - 14:00
Event

TEKMAR 2020

Back to overview
Search