Event

TEMAMØTE HAVROMMET

At a glance

Bilde NCE Subsea Havrommet Temamøtet vil ha fokus på nye muligheter i havrommet; subsea mining, miljøovervåking, offshore vind, offshore havbruk, tidevannskraft, biologisk kartlegging med mer.

Norge er verdensledende på subseateknologi. Kobling av denne teknologien og kompetansen mot offshore, maritim og marine næringer skaper grunnlag for innovasjon og økt verdiskaping.

Ett siktemål med arrangementet er å sikre rekruttering til petroleum-, maritim og marin sektor og skoleungdom ønskes spesielt velkommen.

Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Deltakelse er gratis.

Påmelding innen tirsdag 19. januar kl. 12.00.

For mer informasjon og påmelding


At a glance

Event

TEMAMØTE HAVROMMET

Back to overview
Search