Event

Klassifisering av taps- og dødsårsaker i norsk akvakultur

At a glance

NMBU Veterinærhøgskolen, AquaCloud og NCE Seafood Innovation inviterer fagpersoner som arbeider med fiskehelse til webinar hvor systemet for klassifisering blir presentert. Det legges opp til diskusjon, spørsmål og innspill til et felles klassifiseringssystem.

Det er i et forprosjekt kartlagt hvilke kategorier som dødfisken registreres i per i dag (vi fant mer enn 100! Forprosjektrapporten kan lastes ned her: https://aquacloud.ai/fish-health). Vårt hovedfokus har vært å kunne registrere underliggende taps- og dødsårsaker. Det gjør det mulig å bruke datamaterialet aktivt i helsestyring i norsk akvakultur til å redusere dødelighet spesielt og tap generelt.

Prosjektgruppen har utarbeidet et utkast til klassifiseringssystem. Forslaget er satt opp med et «hierarki» i 5 hovedgrupper (infeksjonssykdommer, død grunnet miljøforhold, traumer, manglende fysiologisk tilpasning, andre årsaker) samt ukjent dødsårsak som kategori 6. Vi arbeider også med forslag til definisjoner og en veileder til bruk i klassifisering som skal brukes.

PROGRAM
14:00 – 14:15 Åpning
-Introduksjon til AquaCloud v/Jørn Torsvik
-AquaCloud – delprosjekt Fiskehelse v/Olav Jamtøy
-Grunnlaget for bestilling av prosjektet fra oppdretterne v/ Bjarne Reinert Lerøy Seafood Group

14:15 – 14:45 Presentasjon av «Klassifisering av taps- og dødsårsaker» v/ Arnfinn Aunsmo

14:45 – 15:30 Faglig innspill fra fiskehelsepersonell
-Diskusjon rundt klassifiseringssystemet og veien videre.

GENERELT OM PROSJEKTET
Prosjektet «Klassifisering av taps- og dødsårsaker» arbeider med å lage en metodikk for hvordan først dødsårsaker og deretter alle tapsårsaker kan klassifiseres i en felles standard for norsk akvakultur. Prosjektet ledes fra NMBU Veterinærhøgskolen med en prosjektgruppe bestående av Arnfinn Aunsmo (prosjektleder), Paul Midtlyng, Marit Stormoen, David Persson og Sturla Romstad. Prosjektet gjennomføres på oppdrag av AquaCloud som er et delprosjekt under NCE Seafood Innovation.


Location

Online Event

Date

Feb 04, 2021

Time

14:00 - 15:30
Event

Klassifisering av taps- og dødsårsaker i norsk akvakultur

Back to overview
Search