Event

Workshop: Insekter som kilde til protein i fôr

At a glance

Klyngene NCE Blue Legasea, NCE Seafood Innovation, NCE Heidner Biocluster og Biotech North samarbeider om innovasjon på tvers av grønn og blå sektor i prosjektet «Land møter Hav». I høstens innovasjonsprosess har vi gjennomført intervjuer og spørreundersøkelse, og vi samlet over 500 aktører fra bransjene og akademia til webinar.

Gjennom dette arbeidet har vi fått innsikt i flere spennende forretningsmuligheter på tvers av grønn og blå sektor. Ett av temaene vi har valgt å utforske videre er Insekter som kilde til protein i fôr. Potensialet er utvilsomt stort, men vi ser samtidig et behov for mer kunnskap.

I prosjektets nåværende fase ser vi etter partnere som kan bidra aktivt inn i prosjektet, i tillegg til at vi ønsker alle relevante innspill og idéer velkommen. Vi inviterer derfor klyngemedlemmer til workshop der vi ønsker å høre deres mening om hva som er mest interessant å arbeide videre med, hvilke hindringer man må ta tak i for å skape verdi og hvor vi bør starte arbeidet. Målet er å samle utvalgte partnere i en arbeidsgruppe som etter workshopen vil jobbe videre med temaet, bl.a. gjennom utarbeidelse av et veikart som skisserer hvilke aktiviteter som bør gjøres i hvilken rekkefølge. Fokusområder som vil diskuteres i workshopen er:

  • Potensialet ved benyttelse av flere restressurskategorier til insektføde
  • Potensialet ved flere bruksområder (eller økt markedsstørrelse) for insektbaserte fôringredienser
  • Reguleringer som hindrer innovasjon rundt insekter som kilde til protein
  • Hvordan få gjennomslag for endringer i lover og reguleringer
  • Samarbeid om godkjenning i henhold til EU’s Novel Foods regelverk
Workshoppen fasiliteres av EY Consulting.
Kun ved invitasjon. Kontakt Björgólfur Hávarðsson på bjorgolfur@seafoodinnovation.no for mer informasjon og mulighet til å delta.

Location

Online Event

Date

Oct 22, 2020

Time

09:00 - 11:00

At a glance

Event

Workshop: Insekter som kilde til protein i fôr

Back to overview
Search