Event

Workshop: Internasjonal markedsutvikling

At a glance

Innovasjon Norge inviterer til Workshop: Internasjonal markedsutvikling

Veien til internasjonal vekst handler om å forstå behovene og forutsetningene til dine nye og potensielle kunder, hva slags konkurrenter du må forholde deg til, og hva slags reguleringer og trender som gjelder i markedet. Det handler om å forstå handelsregler, forretningskultur og hvordan din bedrift håndterer risiko. Men mest av alt handler det om å finne ut om det vil lønne seg å satse, og hva som skal til for å lykkes.

Er din bedrift klar til å satse i nye markeder internasjonalt?

Praktisk

Workshopen består av fire digitale samlinger á 3-4 timer og holdes en gang i måneden.

Alle bedrifter oppfordres til å stille med minimum to personer som har en sentral rolle i å bringe bedriften ut i verden.

Workshopen er gratis, men krever egeninnsats.

Hva du lærer

Gjennom samlingene lærer du metoder for å:​

  • kartlegge faktorer som kan påvirke din forretningsmodell i nytt marked
  • teste hvilke markeder som kan være aktuelle for din løsning​
  • utvikle din forretningsmodell, også i nye markeder ​
  • få en forståelse av dine kritiske suksessfaktorer for å lykkes internasjonalt
  • legge en plan for veien videre mot markedsintroduksjon​

Samlingene fasiliteres av våre internasjonaliseringsrådgivere. Eksperter fra vårt eksportsenter, merkevarerådgiverteam og kontorer over hele verden bidrar inn underveis.

Strukturen i workshopen er vekselsvis korte innlegg fra Innovasjon Norge og tid til selvstendig arbeid, under veiledning fra Innovasjon Norge både under og mellom samlingene.

Målgruppe

Målgruppe for workshopen er bedrifter som aktivt jobber med eller søker internasjonal vekst og markedsinngang i løpet av de neste seks til 12 månedene.

Kvalifisering

Etablerte bedrifter med eksisterende salg/omsetning som planlegger eller jobber med introduksjon i nye internasjonale markeder vil bli prioritert. Bedrifter som kan kategoriseres som “born globals” dvs. nyetablerte bedrifter som er klare til å skalere internasjonalt vil også bli vurdert.

Innovasjon Norge gjør en validering av bedriftene basert på kriteriene over.

Påmelding

Workshop: internasjonal markedsutvikling tilbys i flere runder.

4-6 bedrifter vil bli valgt ut til å delta per workshop.

Påmelding med oppstart 10. September (Påmeldingsfrist 25. august kl. 12.00)

Påmelding med oppstart 13. Oktober (Påmeldingsfrist: 25.september 2020)

Påmelding med oppstart 06. November (Påmeldingsfrist: 21.oktober 2020)


Location

Online Event

Date

Nov 06, 2020

Time

09:00 - 13:00

At a glance

Event

Workshop: Internasjonal markedsutvikling

Back to overview
Search