Event

Workshop: Standardisering av miljødata – del av revisjon NS9417:2012

At a glance

AquaCloud, med forankring i The Seafood Innovation Cluster, leder prosessen med å utarbeide forslag til revisjon av NS9417:2012, kapittel 3.3, med mål om standardisering av miljødata fra havbruk slik at de blir godt egnet for avanserte analyser, inkludert AI, på datasett fra næringen. Dette arbeidet er en del av kjernevirksomheten til AquaCloud.

Det inviteres nå til en workshop onsdag 17. februar kl. 13.00-15.00 hvor vi ønsker tilbakemeldinger på utkast til anbefalinger for hva som bør inkluderes i det pågående revisjonsarbeidet.

Anbefalingene (beslutningsgrunnlaget kan lastes ned her) omfatter åpne og semilukkede anlegg, oseanografiske, bentiske og andre målinger som vedrører drift i disse typer anlegg. Det legges også frem forslag til bruk av sensorer og teknologier utover det som er vanlig i dag.

Målsetningen med workshopen er å få tilbakemelding på anbefalinger om hvilke miljømålinger næringen bør gjennomføre og hvordan de bør organiseres (dyp-hyppighet) for å etablere et best mulig grunnlag til å foreta nødvendige analyser av drifter av et havbruksanlegg.

PROGRAM
13:00 Velkommen
13:05 Presentasjon av anbefalinger i beslutningsgrunnlaget v/Björgólfur Hávarðsson, Innovation Manager, NCE Seafood Innovation
13:30 Tematiske workshoper for ulike deler av rapporten (4 temaer á 20 minutter)
14:55 Avslutning

Last ned beslutningsgrunnlaget i PDF her.

GENERELT OM STANDARDISERINGSARBEIDET
Denne workshopen er en del av revisjon nr SN/K 504 av Norsk Standard NS-9417: Laks og regnbueørret – Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon. Workshopens resultat og beslutninger vil inngå i anbefalinger til denne revisjonen. Denne standarden handler utelukkende om oppdrett i åpne merder i sjø. Informasjon om metadata vil videre bli utarbeidet i et prosjekt knyttet til AquaCloud 2.0, men dette vil ikke være del av revisjonen av standarden NS9417.

 


Location

Online Event

Date

Feb 17, 2021

Time

13:00 - 15:00
Event

Workshop: Standardisering av miljødata – del av revisjon NS9417:2012

Back to overview
Search