Archive

CASL – TRANS-ATLANTISK SAMARBEID PÅ FORSKNING OG UTDANNING OMKRING LUSEPROBLEMET

I samarbeid med Sea Lice Research Centre er det etablert et samarbeide mellom Norge og Canada der målsetningen er å gi studenter og forskere internasjonal erfaring og kompetanse innen lakselus. Totalt skal 48 studenter delta på sommerskole der temaet er lakselusbiologi. I tillegg vil 40 forskere møtes og diskutere lakselus relaterte eksperimenter.
Back to overview