FNs bærekraftsmål er verdens arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Sjømatnæringen har et viktig ansvar, og vi har invitert ledende eksperter til å drøfte vår rolle på Sustainable Growth Summit 2015, 29. og 30. oktober, i Bergen.

Gjennomfoering-av-baerekraftsmaalene-i-Norge_all_8col Den 25. september lanseres de nye bærekraftsmålene i Oslo.  Dette skjer samme dag som FNs 193 medlemsland vedtar 17 nye mål for bærekraftig utvikling, på FNs generalforsamling i New York.

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Med 17 mål og 169 delmål skal bærekraftsmålene fungere som en felles global retning for prioritert innsats de neste 15 årene.

– Dette er en unik mulighet, som vil kreve politisk vilje og politisk handling, hvis bærekraftsmålene skal kunne gi de resultatene vi forventer, sier Trygve Ølfarnes, nestleder av UNDPs nordiske representasjonskontor

Bærekraftsmålene bygger videre på tusenårsmålene, som har gitt gode resultater, men er mer ambisiøse og favner bredere. Bærekraftsmålene skal gi verden en vekst som tar hensyn til sosiale forhold, økonomi og klima og miljø for fremtidige generasjoner.

– Langsiktig arbeid er derfor helt avgjørende for å nå disse målene. Da må vi starte med barna. Barn er bærekraft. De bærer i seg kraften til å forandre fremtiden, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF.

FNs nye bærekraftsmål skal gjelde for alle verdens land, inkludert Norge. Det betyr at bærekraftsmålene får betydning for norsk politikk.

– Bærekraftsmålene må synliggjøres i den politiske prioriteringen framover, både gjennom en nasjonal handlingsplan og i norsk utenrikspolitikk. l, sier Rune Arctander, assisterende generalsekretær i FN-sambandet Les mer