I fjor gikk over 300 gründere på kurs hos Etablerersenteret, og de aller fleste av dem har realisert drømmen om å starte sin egen bedrift. Denne våren gjennomfører Etablerersenteret 15 kurs og fem Treffpunkt. Påmeldingen er åpnet.

Studenter-i-Bergensregionen-Norge.-011591-hm  

For å imøtekomme økt etterspørsel etter kurs for dem som ønsker å starte sin egen virksomhet, øker nå Etablerersenteret antall kurs både på norsk og på engelsk. Treffpunkt er en nettverksarena for gründere, også antall Treffpunkt økes inneværende halvår. 

Øker sjansen for suksess
– Tar du et etablererkurs, lærer du å takle noen av de utfordringene du støter på som nyetablerer. Dessuten får du et nettverk med andre gründere, noe som er gull verdt for erfaringsutveksling, sier rådgiver Sidsel Humberset ved Etablerersenteret i Business Region Bergen. Kurspakken ABC Etablering er satt sammen av tre kurs som gir grunnleggende kunnskap om blant annet selskapsform, offentlige avgifter, forretningsplan, markedsføring og økonomiforståelse. Prisen for hele kurspakken er 1 300 kroner. 

Omstilling
Det blåser en omstillingsvind over landet, og med økende arbeidsledighet er det flere som tester ut idéer og ønsker å sette i gang sin egen virksomhet. 
– Vi har merket økningen i arbeidsledigheten, og at flere av dem ønsker å starte for seg selv. Derfor økes nå frekvensen på kursene våre, og vi vurderer også om vi skal ta inn nye tema på både kursene og på Treffpunkt for å imøtekomme andre behov enn det vi har sett tidligere. Vi får også flere fremmedspråklige som ønsker å delta på etablererkurs, derfor legger vi til rette for flere kurs på engelsk, og utvider tilbudet på engelsk til også å omfatte økonomikurset vårt, sier Sidsel. 

Nettverksarena
Treffpunkt er en god nettverksarena for gründere. Mange nyetablerere er alene, og trenger noen å bryne idéene sine på og å utveksle erfaringer med.
– Vi har stor og god oppslutning om Treffpunkt, og vi forsøker å finne frem til gode og interessante tema hver gang. Vi har vært innom tema som blant annet sosiale medier, regnskap, styresammensetning og hvordan bygge nettverk. Vi legger opp til ti Treffpunkt i løpet av året – fem i vårsemesteret. Akkurat nå er vi i innspurten med å få på plass vårens program. Merk deg 10. februar – det er første Treffpunkt i 2016, oppfordrer rådgiver June Kristiansen ved Etablerersenteret.

Les mer og finn datoer for kurs på Region Bergen sine nettsider