Regjeringen vil utvikle en sterk norsk havklynge for å skape mer blå vekst. De blå klyngene og andre aktører er invitert til å bidra på en nasjonal havkonferanse i Bergen i mai.

– Vi har nå en unik mulighet gjennom klyngeprogrammet til å kunne styrke kunnskapsoverføringen mellom klynger innenfor petroleumssektoren og havbruk, og dermed styrke innovasjonsevnen i havbruksnæringen.

Det sier daglig leder i NCE Seafood Innovation Cluster Tanja Hoel. Hun representerer en av verdens største klynger i en næring som hver dag leverer 37 milliarder måltider verden over.

NCE Seafood Innovation Cluster ble tatt opp i klyngeprogrammet sommeren 2015. Klyngen representerer 70 aktører fra hele verdikjeden av sjømat, med en samlet årlig omsetning på 10 milliarder dollar.

– Klynger stimulerer til innovasjon og effektivisering, de akselerer nyvinninger gjennom samarbeidsprosessene, sier Tanja Hoel.

Den 30. mai inviterer næringsministeren, sammen med fiskeriministeren og olje- og energiministeren, til en konferanse om den norske havklyngen.

– Vi samarbeider tett med de blå klyngene i forberedelsene til konferansen. Jeg håper at vi her får gode diskusjoner om hvordan Norge kan bli en enda sterkere havnasjon, sa næringsminister Monica Mæland på Haugesundskonferansen i begynnelsen av februar.

I forberedelsene til konferansen jobber departementene tett med GCE Subsea, NCE Maritime Clean Tech, GCE Node, GCE Blue Maritime, NCE Seafood Innovation Cluster og Maritimt Forum Bergensregionen.

Norge har havområdene som er seks ganger større enn landarealet. Her ligger det muligheter og Regjering vil bidra til å utvikle en sterk norsk havklynge. Ambisjonen er å videreutvikle verdensledende kompetanse og teknologi i maritim og marin sektor gjennom samarbeid.

– Utgangspunktet vårt må være at alle som opererer i, på og under havoverflaten kan ha noe å lære av hverandre. Mulighetene ligger der, mye er uutforsket og Norge skal være med og stake ut kursen videre!, sa Mæland på Haugesundskonferansen.

Våren 2015 la regjeringen frem den maritime strategien "Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid".  I strategien forplikter regjeringen seg blant annet til å arrangere en felles konferanse for de hav-relaterte næringene for å skape mer blå vekst. 

Havkonferansen skal være en møteplass der aktører fra næringslivet, organisasjoner, akademia og myndigheter møtes for å dele erfaringer og diskutere mulighetene for økt utnyttelse og verdiskaping fra havet i fremtiden. På konferansen vil det bli presentert muligheter, utfordringer og aktuelle eksempler fra næringen.  

– Havet kan gi oss viktige svar på hvordan vi kan løse verdens utfordringer knyttet til mat, energi og miljø. Mye er uutforsket, og jeg tror at mye fremover kommer til å skje i grenseflatene mellom de havbaserte næringene, sa Mæland.

To av utfordringene Mæland sikter til er at verden vil trenge dobbelt så mye mat og dobbelt så mye energi i fremtiden.

– Teknologien fra olje og gass, marin og maritim sektor gir oss en unik mulighet til å skape nye næringer og utvikling i andre sektorer, sa Mæland. Norwegian Seafood Council – Johan Wildhagen 20110510_UiB_0058-337855, liten 8260182655_69cc7980d6_oMH