Konsesjonene skal brukes til test og utvikling av "Marine Donut" som er et heldekket rømningssikkert anlegg. Anlegget som skal kunne produsere 3900 tonn matfisk, svarer på mange av utfordringene havbruksnæringen står overfor.

dp