Det pågår mye spennende innovasjon i havbruksnæringen i kampen mot lakselus. Tidligere skrev ilaks.no om Lerøy Vest sitt nye pilotprosjekt for lukket flytende postsmoltanlegg.

Ideen går ut på å produsere laksesmolt i rør, i en «tubemerd». Ideen som kom opp for 30 år siden, var å produsere laks i rør i sjøen. Den gang satt rurskjell en stopper for prosjektet og ga sår på fisken. Teknisk sjef i Lerøy Harald Sveier sier til ilaks.no at ved å hente vann fra dypet håper de på suksess denne gangen og kunne produsere smolt opp til ett kilo. Det utgjør 35 prosent av produksjonstiden til fisken. Ved hjelp av tubemerden håper selskapet å redusere lakseluspåslaget med 35 prosent hvis fisken forblir lusefri.

Mer om prosjektet her.