Innovasjonsmegleren skal formidle ideer til innovasjon mellom forskning og industri og vice versa innen hele verdikjeden for sjømat.

Å få innvilget NCE-status er en sterk anerkjennelse av klyngens arbeid og resultater, og organisasjonen er nå moden for å fortsette arbeidet med å realisere vår strategi og ambisjoner på innovasjonsområdet. Som innovasjonsmegler får du ansvar for å øke klyngesamarbeidet og etablere et sterkt fundament for brukerstyrt innovasjon. Den riktige kandidaten forstår hvorfor det er viktig å kommunisere og skape gode samarbeidsrelasjoner i klyngen.

Med NCE-satsingen blir ditt mål å bidra til å koordinere og formidle informasjon om eksisterende og planlagte prosjekter, samt fasilitere samarbeid innad i klyngen og mellom klyngeaktører og eksterne miljøer. Du skal også hjelpe medlemmene til ulike kilder for finansiering av innovasjon. Stillingen skal bidra til å utvide bedriftenes samlede FoU-kapasitet på prioriterte områder, og utløse mer finansiering for gjennomføring av innovasjonsprosjekter i klyngen.
 

Hovedoppgaver

Forskningsformidling
Fremme økt innovasjon i bedriftene gjennom bedre forskningsformidling og tilrettelegge for tettere samarbeid mellom klyngens medlemmer, leverandører og andre ledende kunnskapsaktører
Dyrke frem innovasjonsprosjekter gjennom å fremme sterkere samhandling mellom industri- og forskningsmiljø
Evaluere forskningsinitiativ, se etter de gode kunnskapskoblingene og skape mer synergier på tvers av klyngens medlemmer
Bistå medlemsbedriftene i å utforme innovasjonsprosjekter
Utforme prosjektsøknader overfor Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd samt EU
Veilede partnere vedrørende ulike offentlige og private støtteordninger og finansieringsløsninger
Utforme og holde foredrag samt arrangere temamøter i ulike nasjonale og internasjonale fora

Kvalifikasjoner

Høyere utdannelse, Master eller PhD.
God kjennskap til prosessledelse og forståelse for oppdragsforskning
Erfaring fra sjømatnæringen, fortrinnsvis fra havbruk
Kunnskap og erfaring med finansielle rammebetingelser og bevilgende myndigheter, nasjonalt og internasjonalt
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, på norsk og engelsk
Stor arbeidskapasitet, strategisk og analytisk tenking
En del reisevirksomhet må påregnes

Den rette kandidaten evner å skape relasjoner og bygge nettverk. For å lykkes i rollen er det også viktig at du ser etter muligheter og sammenhenger, og er god til å formidle dette.

Innovasjonsmegleren blir sentral i videreutviklingen av en verdensledende sjømatklynge, med et høyt antall medlemsbedrifter og kompetanseaktører. Du får muligheten til å arbeide med de fremste teknologiske løsningene og de dyktigste menneskene i norsk og internasjonal sjømatindustri.

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med Daglig leder Tanja Hoel på tlf: +47 92 80 13 15

Søk på stillingen her. profilbilder