Våre partnere har satt i gang forskningsprosjektet FishWell som skal sammenstille dagens kunnskap om fiskevelferd i ei håndbok.

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Nofima, Havforskniingsinstituttet, Veterinærinstituttet, Nord Universitet og Universitetet i Stirling, Storbritannia.

Kunnskapsnivået om fiskevelferd i Norge er høyt, men kunnskapen er ikke alltid lett tilgjengelig for de som har behov for den. God fiskevelferd betyr at fisken i oppdrett har nok og næringsrik mat, nok plass, minimalt med håndtering av mennesker, og fravær av lidelse.

Forskningsprosjektet som har en kostnadsramme på rundt sju millioner kroner, skal hjelpe de som jobber med oppdrett å bli enda tryggere på hva som er god fiskevelferd. De ansatte skal kunne bruke den når de jobber ute på oppdrettsanlegg. Synliggjøring av velferdsvennlig produksjonspraksis står sentralt i prosjektet.

Mer om prosjektet på Nofimas nettsider. 54e6fecf716b7