20. juni offentliggjorde Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Dilek Ayhan de nye klyngene.

Av de nye klyngene fikk Aquatech Cluster, som bygger på havbasert matproduksjon NCE-status. Samtidig fikk tre nye miljøer status som Arena-prosjekter, innenfor tunellsikkerhet, solenergi og skog. Klyngene er motorer i omstillingen av næringslivet.

Aquatech Cluster med base i Trøndelag, er en sammenslåing av de tidligere Arena-prosjektene akvArena og Smart Water. Klyngen har en stor ressursbase på mer enn 100 medlemmer. Målet er å levere teknologi for bærekraftig vekst i havbasert matproduksjon, og å etablere en global posisjon på området.

Tre nye Arena-prosjekter:

46 aktører som arbeider innenfor skog er gått sammen i Arena Skognæringa i Trøndelag. Her finner vi større bedrifter i tett samarbeid med små og mellomstore virksomheter, offentlige aktører, forsknings- og utviklingsaktører. Dette prosjektet bør være godt rustet til å realisere sin hovedvisjon: Å ta en ledende rolle innen utviklingen i bioøkonomien.

Norwegian Tunnel Safety Cluster holder til i Rogaland. Klyngen består blant annet av oljeleverandørbedrifter som har funnet nye markedsområder. Klyngen har 69 medlemmer, og formålet er å utvikle en innovativ og bærekraftig klynge for å kommersialisere eksisterende og nye løsninger for bedre tunnelsikkerhet på det nasjonale og internasjonale markedet.

Solengergiklyngen er en sammenslutning av 60 aktører i hele verdikjeden på Østlandet og Sørlandet. Klyngeprosjektet skal bidra til vekst for norsk solenerginæring, økt bruk av solenergi globalt, elektrisitet til nye grupper i utviklingsland og å redusere negative konsekvenser fra lite miljøvennlig energibruk.

I tillegg til de nye klyngene, har Subsea Valley, Legasea, Designarena, Norwegian Room og Arktisk Maritim Klynge fått forlenget sin status som Arena-prosjekt.

Les mer om de nye klyngene her

  klynger Foto: Tom Hansen, Innovasjon Norge