Sammen med Norges Handelshøyskole (NHH) opprettet vi i høst MBA-programmet Sustainable Innovation in Global Seafood. I studiet legges det stor vekt på at programmet skal være knyttet til problemstillinger som ledere i sjømatnæringen ofte møter. Fra tidligere har NHH en studieretning innen markedskompetanse for sjømatnæringen.

Underviser via «flipped classroom» 

– Siden oktober har studentene jobbet både individuelt og i grupper hjemmefra. Første samling er først i slutten av januar, der alle deltagerne i programmet skal tilbringe fem dager sammen på NHH, forteller studieleder Linda Nøstbakken.

Ettersom studiet retter seg mot potensielle deltagere fra hele verden, baserer NHH seg på såkalt omvendt undervisning (‘flipped classrom’).

– Dette innebærer at videoer og annet nettbasert undervisningsmateriell erstatter mye av tiden som tradisjonelt blir brukt i forelesninger. Dette frigjør tid til andre aktiviteter og interaksjon i klasserommet og gjør at en kan oppnå det samme læringsutbyttet på færre samlinger, opplyser Nøstbakken. 

Samarbeider med sjømatklyngen

Programmet strekker seg over to år og vil gi 60 studiepoeng.

– Vi har fått veldig god respons på studiet så langt. Bergen har alltid være en viktig by for sjømatnæringen. Med den sterke veksten i oppdrettsnæringen og det at flere av de største oppdrettsselskapene har hovedkontor nettopp her, har Bergens posisjon blitt styrket ytterligere. Et internasjonalt Executive MBA-program rettet mot sjømatnæringen var derfor etterspurt og vi har fra første stund møtt stor velvilje fra alle hold, noe vi er svært takknemlige for.

Det viktigste, mener hun likevel er at studentene som tar studiet er fornøydre og sitter igjen med mye og relevant ny lærdom som kan komme både en selv og selskapene de jobber for til gode.

– Samarbeidet vårt med sjømatklyngen NCE Seafood Innovation Cluster har fungert svært godt og vært veldig verdifullt. Bakgrunnen for at vi nå tilbyr et executive MBA-program rettet mot sjømatnæringen er at klyngen tok kontakt og utfordret oss til å få på plass et slikt program.

– Siden den tid har de bidratt med støtte til programutvikling og vært med å gi tilbakemeldinger til planene underveis. Klyngen har også vært viktig for markedsføringen av programmet og i kontakten med næringen. Jeg tror ikke vi hadde våget oss på dette uten støtten fra og det gode samarbeidet med Tanja Hoel og sjømatklyngen, legger hun til.

Årets kull har 24 deltagere. Disse representerer de fleste ledd i verdikjeden og kommer fra ni ulike land. De har en rekke ulike fagbakgrunner, og representerer blant annet fiskeri, oppdrett og serviceindustrien.

– Det er med andre ord en veldig spennende gruppe og vi ser frem til interessante og lærerike diskusjoner i klasserommet om noen uker, forteller Nøstbaken.

Neste kull vil starte høsten 2018 (opptak vår 2018).

Les mer og se NHHs video om studiet. Linda Nøstbakke, NHH NHH-professor Linda Nøstbakken, er leder for studieprogrammet som startet opp høsten 2016. Foto: NHH.