Salmon World gir en oppdatert oversikt over markedet for laks globalt, omfatter produksjon, fangst, etterspørsel, handel og priser for alle kommersielle laksearter. Alle lakseproduserende land presenteres med nøkkeltall som slaktekvantum og verdi. Rapporten omfatter også en liste over de største oppdrettsselskapene i verden, rangert etter slaktekvantum.

Rapporten omhandler blant annet:

Produksjon: Utvikling i alle viktige regioner.
Marked: Pris og volumtrender for alle viktige markeder.
Selskap: De 15 største produsentene i verden.
Handel: Eksport og import for de viktigste marked og arter.
Verdiskaping: Verdikjeden i Chile og Norge.

Salmon World 2017 gir deg gode grafiske fremstillinger av den seneste utviklingen innen produksjon og omsetning av laks på det globale markedet.

Bakgrunnstallene gir deg tallmaterialet bak rapporten i excel-format. Pakken med bakgrunnsdata tilbys som en tilleggstjeneste til hovedrapporten.

Salmon World 2017 omhandler året 2016. Rapporten inneholder 30 sider med detaljert informasjon om det globale markedet for laks, og gis ut på engelsk.

Pris: 
NOK 5 000 + MVA for rapporten                    
NOK 3 800 + MVA for bakgrunnsdata*     
*Bakgrunnsdata er kun tilgjengelig som supplement til rapporten

Bestill her