I dag møtte 94 mennesker opp på frokostmøte ved Grand Bergen for å høre mer om halvrommets unike muligheter. I samarbeid med NHH og Bergen Næringsråd inviterte vi til den tredje samlingen i møterekken ”Tenk nytt- skap mer business”.

PicMonkey Collage1 Sammen er vi sterke

Lina Nøstebakken, professor ved NHH, satte i dag fokus på hvor viktig det er at bransjen samarbeider for å redusere miljøavtrykk. I næringer der aktørene produserer relativt like produkter, vil hele bransjen dele et eventuelt dårlig rykte. Det er derfor viktig at aktørene ikke bare fokuserer på sin egen vei, men at en samarbeider om å gjøre hele bransjen renere.

Ocean Forest

Miljøstiftelsen Bellona og Lerøy Seafood Group har gått sammen om å danne selskapet Ocean Forest. Leder ved Ocean forest, Harald Sveier, var med oss på møte i dag. Ocean Forest har som hensikt å utvikle en mest mulig bærekraftig matproduksjon igjennom å holde havet rent og samtidig redusere miljøavtrykket fra havbruk. Visjonen er at de skal øke matproduksjonen fra havet uten å legge press på fiskestammene ved kysten. De tidligere konkurrerende selskapene har gjort alvor av mottoet- «Sammen er vi sterkere».

Undervannsdrone- miljøovervåkning i havbruk

Andreas Morland, CEO i SeaSmart informerte om hvordan undervannsdrone kan måle miljøforholdene i merden. Seasmart har utviklet en drone som kontinuerlig måler miljøforholdene på en trådløs, kostnadseffektiv og vedlikeholdsfri måte. Dronene kan gi informasjon om hvordan fisken har det og på den måten kan en oppnå bedre planlegging, redusere fôrsvinn og dødelighet.

Digitalisering- bærekraftig utvikling i sjømatnæringen?

Vår egen Tanja Hoel i NCE Seafood deltok på møtet for å snakke om pilotprosjektet «Aqua Cloud». Her skal vi samle data fra de enorme mengdene som genereres daglig, i en database for bedre å kunne gi ny kunnskap om for eksempel lakselusproblemer.