Forskningsrådet ber om innspill fra NCE Seafood til hvordan det neste EU forsknings -og innovasjonsprogrammet bør utformes

Som en av verdens fremragende forsknings- og innovasjonsklyngen innen Blå Vekst, ønsker Forskningsrådet og EU NCE Seafoods innspill til det neste forsknings- og innovasjonsprogrammet. Bli med å forme NCE Seafoods innspill om havbruksnæringens rolle i EUs 2030 matsystemer.

Frist: 28. april. Bilde: Europakommisjonen Innspill 28. april

Jobben med utformingen av EUs neste rammeprogrammet (FP9) er allerede godt i gang. 19. april arrangerte Forskningsrådet en åpen konferanse i Oslo for å få synspunkter fra relevante norske aktører til hvordan det neste rammeprogrammet bør utformes.

Fornybar energi, blå vekst og det grønne skiftet var en av de tre prioriterte område i det norske posisjon.

Frist for skriftlig innspill til Forskningsrådet er 28. april. NCE Seafood skal gi innspill på vegne av klyngebedriftene. Fokus skal være på å løfte havbruksnæringens rolle i EUs 2030 matsystemer og politikk samt konkrete ideer rundt hvordan vi kan gjøre EUs Blå Vekst bedre.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å diskutere bedriftens prioriteter.

Poppy Kalesi
EU Rådgiver
The Seafood Innovation Cluster
Tel : + 47 913 35 951
E-mail : poppy@seafoodinnovation.no