I samarbeid med Innovasjon Norge Hordaland og Austevoll kommune tok vi i mot en internasjonal delegasjon på Marineholmen tirsdag 10. mai. Her fikk de 35 nederlandske gjestene en introduksjon i klyngearbeid samt presentasjoner fra SeaSmart, DeepVision og Hauge Aqua AS før de fikk en omvisning på Havlaboratoriumet.

PicMonkey Image  

Tanja Hoel fra NCE Seafood, Ivan Østvik fra NCE Maritim CleanTech og Gisle Nondal fra GCE Subsea startet arrangementet ved å gi de fremmøtte en introduksjon i klyngearbeidet. Her fikk gjestene vite mer om hvordan klyngene arbeider og litt om deres fokusområder.

Andreas Morland, gründer i Seasmart introduserte den nye drone teknologien for merdene. SeaSmart har utviklet en drone for kontinuerlig måling av miljøforhold i merden som er trådløs, kosteffektiv og vedlikeholdsfri. Denne skal gi daglige informasjonsoppdateringer om miljøet i merdene, sammen med informasjon om metrologisk varsel for nærområdet. Målet med teknologien er å redusere fôrsvinn, sikre bedre planlegging og redusere dødligheten.

Fra Deep Vison var Key Account Manager, Hege Hammersland tilstede. Hun gav gjestene en fin introduksjon i hvordan Deep Vison har utviklet en teknologi som kan identifisere og måle fisk under vann. En undersjøisk kameraenhet som er festet til trålen, gjør det mulig å identifisere og måle fisken i sjøen uten å fange og ta den om bord i fartøyet.

Videre fikk gjestene et innblikk i «Egget», en oppfinnelse fra Hauge Aqua. Ideen bak kommer fra Cato Lyngøy, teknologidirektør i Hauge Aqua. Han fortalte gjestene hvordan den eggformede merden skal fungere som løsning for mange av utfordringene som oppdrettsnæringen står overfor.

Etter foredragene fikk gjestene en omvisning på Havlaboratoriumet. Onsdag morgen tok de turen videre til Austevoll hvor de blant annet besøkte Troland Lakseoppdrett, Austevoll laksepakkeri og fiskefartøyene M/S Haugagut og M/Tr Østerbris. Videre har de blitt presentert for et vidt spekter av bedrifter. Vi takker for besøket og ønsker de god tur tilbake til Nederland i ettermiddag.