Omstilling krever ofte ny kompetanse. Innovasjon Norge har en viktig rolle i omstillingen i vår region. Innovasjon Norge arbeider daglig med bedrifter som opplever disse utfordringene, og har satt sammen et kompetansebyggende program (SNU), for å styrke og videreutvikle bedriften.

Hvem er programmet for?

Programmet retter seg mot etablerte bedrifter som opplever behov for å skape ny vekst primært som en følge av fallet i oljeprisen, men det er ikke et absolutt krav. Poenget er at dere må ønske vekst og være villig til å prøve noe nytt for å skape vekst og arbeidsplasser. 

Hva inneholder prgrammet?  

Programmet starter med en 2-3 timers workshop der din bedrifts behov for økt kompetanse kartlegges. Deretter legger vi sammen med deg en plan videre som passer din bedrift: En kort workshop for å brushe opp forretningsmodlellen? Et litt lengre løp med bl.a. mentor og kanskje et Springbrett også? 

Temaer som berøres er:  

Forretningsmodellering 
Digitalisering
Internasjonalisering 
Bærekraft og grønnere forretningsmodeller

Hva krever programmet av deg som bedriftsleder-/ eier eller funksjonsleder?

Programmet krever at du er lærevillig og at bedriften har gjennomføringskraft. En viktig del av programmet skjer i bedriften, ved at du som deltager tar med deg nye og enkle verktøy hjem for gjennomføring der. Vi ønsker helst 2 deltakere fra hver bedrift. 

Når?

Vi har løpende oppstart og planlegger nå for bedrifter som er klare fra august av. Her er det rift om plassene så meld din interesse nedenfor snarest: 

Meld din interresse her! Omstilling innovasjon norge