Finansieringen skal legge til rette for samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter i klyngen og avlaste risiko for bedriftene

Tidligere i år annonsere Innovasjon Norge utlysning av 10 millioner kroner gjennom Innovasjonsrammen, der klyngebedrifter hadde muligheten til å søke om støtte til innovasjons- og FoU-prosjekter. Totalt mottok Innovasjon Norge 25 søknader, og NCE Seafood Innovation Cluster har fått innvilget sin søknad på en million kroner.

NCE Seafood søkte på vegne av sjømatklyngen, der syv tidligfase samarbeidsprosjekter ble presentert. Prosjektene representerte samarbeidsprosjekter mellom 15 av våre partnere.

Samlet tar prosjektene i denne rammen for seg et stort antall problemstillinger og muligheter som kan utvikles til stor nytte for havnæringen i Norge, og for å bygge en robust og innovativ industri i tråd med FNs bærekraftsmål nr. 9.

Prosjektene vil bidra til å styrke klyngens satsingsområde på bærekraft. Søkerne bes ta kontakt med R&D Manager Björgólfur Hávarðsson for mer informasjon.

Kontaktinformasjon:
Björgólfur Hávarðsson
Tlf. +47 92 21 27 27
bjorgolfur@seafoodinnovation.no in