Ønsker du å knytte deg opp mot byens største gründermiljø, de beste mentorene, nettverk og viktig kapital?

Nyskapningsparken_ Nyskapingsparken er Bergens eneste inkubator og eies av Bergen Teknologioverføring AS (BTO). Vi er finansiert av Høgskolen i Bergen, Norges Handelshøyskole, Hordaland Fylkeskommune, Bergen Kommune, Universitetet i Bergen og SIVA. 

Nyskapingsparken er lokalisert i Vitensenteret på Marineholmen. Her jobber vi tett sammen med en rekke andre aktører innenfor innovasjon og entreprenørskap både lokalt i Bergen, Norge og internasjonalt.

Vi ønsker å tilby tjenester og tilbud som gjør det mulig for selskaper å utvikle ideen sin i et profesjonelt, inspirerende og trygt miljø. 

Om du ønsker å lykkes med din ide eller produkt og samtidig bli del av byens og et av Norges fremste miljøer for nyskaping og innovasjon – da er du kommet til rett sted.

Vi kjører igang tidenes opptak i Bergen Teknologioverføring – BTO/Nyskapingsparken!

Ønsker du å knytte deg opp mot byens største gründermiljø, de beste mentorene, nettverk og viktig kapital?

Vi tar nå inn nye medlemmer både til Nyskapingsparken Inkubator, Mediekuben som åpner i Media City Bergen og T41 Oppstart som er i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank.

Du søker og leser mer om Nyskapingsparken og Mediekuben her; http://www.nyskapingsparken.no/

Se film