Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Terje Søviknes kunngjorde søndag at regjeringen har sagt ja til et nybygg for å samle Havforskningsinstituttet og NIFES som snart er fusjonert, og Fiskeridirektoratet.

samlokalisering-imr-Erlend A. Lorentzen-Havforskningsinstitutte Foto: Erlend A. Lorentzen, Havforskningsinstuttet
Tekst: Charlotte Muri ved NIFES, IMR.no

– Det er veldig kjekt for regjeringen å i dag annonsere denne nyheten som er viktig for Bergen, men også veldig viktig for Norge, sier statsminister Erna Solberg.

Bergen har noen av Norges fremste havforsknings- og fiskeriforskningsmiljøer sier statsministeren videre. Det har vært gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring rundt samlokaliseringen av marine FoU-virksomheter i Bergen.

– Regjeringen mener havet kommer til å bli noe av det viktigste fremover, og dette marine senteret vil være Norges og forhåpentligvis et av verdens sterkeste forsknings- og forvaltningsmiljøer på hav, sier statsministeren.

Viktig satsing på havet
– Dette er en viktig dag for oss. Det er først når vi bor sammen vi virkelig kan hente ut den store fusjonsgevinsten, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

Fra 1.januar 2018 fusjoneres Havforskningsinstituttet og NIFES. Fredag ble det klart at det nye fusjonerte instituttet skal hete Havforskningsinstituttet. En kortere vei til Fiskeridirektoratet mener Rogne også vil være en fordel.

– Dette er to forvaltningsinstitutter som kan få til et bedre og mer sømløst samarbeid. Vi har ulike roller og ansvar, men på en del områder som informasjon, it og dataflyt jobber vi sammen og en samlokalisering kan gjøre dette samarbeidet bedre og mer effektivt, sier havforskningsdirektøren. 

Hun konstaterer at regjeringen etterlever sine ambisjoner når det gjelder satsing på havet. 

– Og siden havet er så viktig for Norge og regjeringen har så ambisiøse mål, håper jeg det blir fart på propellene når det gjelder gjennomføring av denne samlokaliseringen, sier Sissel Rogne. 

Sterkere sammen 
Fungerende NIFES-direktør Gro-Ingunn Hemre sier at Bergen er et marint kraftsenter, og ved en realisering av samlokalisering vil vi stå enda sterkere. 

– Mat fra havet er unike kilder til næringsstoffer som verdens økende befolkning trenger. Hvordan havet kan gi oss økt ernærings- og matsikkerhet er kritisk kunnskap nå og i fremtiden. 

Fiskeridirektør Liv Holmefjord mener dette blir et viktig løft for fremtiden. 

– Dette er en gledelig nyhet. Det er et potensiale for å øke verdiskapingen basert på de fantastiske ressursene som er i havet og langs kysten, og da er det å ha solide kunnskapsmiljø og en god forvaltning nødvendig. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med Havforskningsinstituttet og NIFES.

Prosess for å utrede samlokalisering
Det har vært flere utredninger som har sett på muligheter for å samle marine forskningsvirksomheter i Bergen som er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Å bygge nytt bygg blir så dyrt at Finansdepartementet krevde en ekstern kvalitetssikring. Det ble derfor gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) som vurderte alt fra å fortsette omtrent som i dag til å bygge et nytt felles bygg for NIFES, HI og Fiskeridirektoratet. 

«En samlet vurdering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser viser at Alternativ 3b Nybygg for Havforskningsinstituttet, NIFES og Fiskeridirektoratet er det foretrukne alternativ for en fremtidig løsning», heter det i konklusjonen i KVU-en som ble lagt frem ved nyttår, altså lenge før det ble klart at NIFES og HI fusjonerer. 

Siden den gang har Nærings- og fiskeridepartementet sendt konseptvalgutredningen til ekstern kvalitetssikring (KS1). I dag kom regjeringens beslutning.