En analyse og benchmark av oppdrettsnæringen i Norge

Kontali-rapport The Salmon Farming Industry in Norway 2017 er nå klar for levering. Rapporten omhandler den finansielle utviklingen for norske oppdrettsselskaper i 2016, inkludert historiske data. 88 matfiskselskaper er med i en av våre mest ettertraktede publikasjoner, som nå utgis for det 20. året på rad.

 

Bestill her

 

Hovedfunn:

Slaktevolum av atlantisk laks i Norge i 2016 var 1 171 000 tonn wfe, som var 5% lavere enn i 2015. Temperaturene var i snitt høyere i 2016 enn året før, hvor sommermånedene spesielt var klart varmere. Potensialet for økte slaktevolum ble imidlertid svekket av spesielt utfordringer knyttet til lus. Slaktevolum av ørret i Norge i 2016 var 85 000 tonn wfe, som var 13 000 tonn (18%) høyere enn i 2015. Totalt ble det en nedgang på 3.8% i slaktevolum av laks og ørret. 
 
Omsetningen for de 39 store selskapene (6+ lisenser) økte med 25% til tross for lavere slaktevolum. Vektet gjennomsnittlig driftsmargin for disse selskapene økte fra 20.1% i 2015 til 33.2% i 2016, med en variasjon fra 5% til 48%. Driftsresultat per kg (hog) for store selskaper steg fra NOK 9.62 til NOK 20.86 da stor prisvekst mer enn kompenserte for en videre økning i kostnader.
For de 49 små- og mellomstore selskapene (1-5 lisenser) i utvalget, steg omsetningen med 47% i 2016. Vektet gjennomsnittlig driftsmargin i 2016 var 37.9%, som er en økning fra 21.2% i 2015. I dette utvalget var det ett selskap med negativ driftsmargin, mens den høyeste var 69%.

Du finner også:

Antall konsesjoner og MTB per selskap
Capex og slaktevolum per selskap
Driftskostnader og direkte kostnader per standard konsesjon per selskap
Utvikling settefisk og eksportører

Priser:

NOK 9 500 eks. MVA for PDF-rapport
NOK 4 000 eks. MVA for bakgrunnstall i excel*

*Kun tilgjengelig som et supplement til rapporten

Mer informasjon, www.kontali.no