Åpen informasjonsdag for Seafood Trainee 23.januar 14:00-17:00

5a37a2822c59b Åpen Dag

Ønsker du å vite hvordan det er å være Trainee i havnæringen? 
September 2018 starter vi opp tredje kull i Norges første Traineeprogram for sjømatnæringen. Seafood Trainee strekker seg over ett år, og er et bedriftsrettet juniorprogram for unge, nyutdannete kandidater. Programmet byr på intensiv jobbing i én bedrift, der en får grunnleggende opplæring og innføring i bedriftens 
samlede virksomhet, og deltar i et felles faglig program. 

Høres dette spennende ut? Da er du velkommen til Åpen Dag hos oss for å vite mer!

Program:

Presentasjon av Seafood Trainee programmet, Tanja Hoel, Daglig leder, The Seafood Innovation Cluster
Hvilke muligheter kan Seafood Trainee tilby? Møt Trainee bedriftene Cargill og Lerøy
Bergen, og en marin forskningsby i verdensklasse, Havforskningsinstituttet 
Fra Silicon Valley til Bergen. Maskinlæring og kunstig intelligens i Havbruk, AquaByte 
Sushi