Seafood Trainee, kull 2, hadde sin siste samling i Tromsø forrige uke. At det skulle snø i juni var overraskende for mange, men det var en entusiastisk gjeng som forventningsfullt møtte opp i Tromsø på onsdag.

Seafood Trainee programmet
Seafood Trainee består av 4 moduler av 3 dager. Målsetningen med programmet er å få en praktisk tilnærming til verdikjeden. Vi startet i Bergen i september der vi fokusert på produksjon og verdikjede. På den andre samlingen i Trondheim, var fokusområdet forskning og teknologi, og vi besøkte her SINTEF og NTNU for å høre hvordan de jobber målrettet med forskning og innovasjon. I april hadde vi programmets høydepunkt. Da besøkte vi blant annet Seafood Expo i Brussel samt fiskemarkedet Rungis utenfor Paris.

Modul 4 i Trondheim
På fjerde og siste samling var hovedtema bioteknologi og nye verdikjeder. Vi fikk enestående hjelp til programmet fra Biotech North som tilbrakte dagene sammen med oss i Tromsø. Vi besøkte Tromsø Havbruksstasjon og Nofima samt fikk presentasjoner fra Meralis og Kvalvik som begge hadde fokus på hvordan utnytte marine restråstoff. Siste dag besøkte vi Kystens Hus, og fikk interessante presentasjoner fra selskaper som Gratang Laks, Stella Polaris, Hermes, Lerøy Aurora og Råfisklaget.

Alumni -nettverk
Samlingen ble avsluttet med diplomutdeling og kake, og alle synes det var vemodig at det var siste samling og at traineeprogrammet er over.  Vi planlegger å etablere et Alumninettverk for traineene. Dette vil være en viktig arene for å utnytte og bygge videre på det nettverket de nå har etablert.

Kull 3
Rekrutteringen til kull 3 er nå ferdig, og vi gleder oss til å starte opp et nytt program med nye traineer i september 2018. Traineene i kull 1 og kull 2 har vært svært kunnskapsrike og stiller gode og kritiske spørsmål til den etablerte næringen. Ungdommene er svært opptatt av bærekraft og nye løsninger, og de vil uten tvil få en betydelig påvirkning på fremtidens sjømatnæring.

Les mer om programmet her