Regionalt Forskningsfond har gitt klyngen støtte til å videreutvikle AquaCloud.

AquaCloud_smalt Ny prosjektfase
Prosjektet skal nå inn i en fase der en skal integrere enda flere datasett, samtidig skal Havforskningsinsituttets kyst-strøm modellering, NORKYST800, for å øke presisjonen av prediksjonene.

Kvalifiseringsstøtten
Målet med kvalifiseringsstøtten er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger. Målgrupper for kvalifiseringsstøtten kan være bedrifter, offentlige virksomheter, enkeltforskere og FoU-institusjoner.

3,7 millioner til 9 prosjekt
Ni søkere fra næringsliv og kommunal sektor får kvalifiseringsstøtte fra Regionalt forskningsfond Vestlandet. Midlene skal brukes til utvikling av gode forsknings- og utviklingsprosjekt. Kvalifiseringsstøtten som nå er tildelt er på til sammen 3,7 millioner kroner og er tildelt 9 ulike prosjekt.

Se listen over dem som har fått tildelt midler her.