Som medlem av NCE Seafood Innovation har din bedrift mulighet til å søke om støtte til innovasjons- og FoU-prosjekter. Innovasjon Norge utlyser 15. september ut 5 millioner gjennom Innovasjonsrammen 2018.

Innovasjonsrammen 2018 Målet med Innovasjonsrammen er å stimulere bedrifter i klyngen til å samarbeide om å utvikle ideer om nye innovasjonsprosjekter. Dette kan omfatte innovasjoner knyttet til produkter, tjenester, produksjonsprosesser, forretningsmodeller eller markeder. Støtten fra Innovasjonsrammen skal bidra til å utvikle en prosjektide frem til prosjektforslag som er modent nok til å kunne bli finansiert fra bedriftene selv eller med risikofinansiering fra virkemiddelapparatet.

Følgende retningslinjer legges til grunn for ordningen:

Det stilles krav til at midlene kun benyttes til samarbeidsprosjekter der minimum to bedrifter inngår, hvorav minst en av bedriftene må være partner eller medlem i klyngen.
Innovasjon Norge tilbyr maksimalt 50 prosent i tilskudd til hvert enkelt prosjekt
Prosjektene må innfri kravene for støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter i EØS-regelverket for statsstøtte. Les mer om retningslinjene her.
Den offentlige delfinansiering skal være utløsende for prosjektet
Prosjektene må tilfredsstille Innovasjon Norges krav for bærekraft. Alle søkere må beskrive hvordan de ivaretar sitt samfunnsansvar gjennom god forretningsskikk, og beskrive eventuelle positive miljø- og/eller samfunnseffektersom følger av prosjektet. Les mer om rutinene til Innovasjon Norge her.
Bruk av midlene skal rapporteres per januar 2020, eventuelt ut fra en tilpasset milepælsplan

Informasjon om Innovasjonsrammen finner du her.

Har du en idé til prosjekt, ta kontakt med Björgólfur Hávarðsson innen 25. august 2018. Beskrivelse av Innovasjonsrammen