Over 100 påmeldte til dagens Innovasjon i Havrommet illustrerer den store interessen som er for havnæringenene.

Innovasjon i Havrommet_bilde Arrangementet Innovasjon i Havrommet er et arrangement under InnovasjonsukenOPP og OPPlev Marineholemn, og arrangeres i samarbeid med NCE Maritime CleanTech, GCE Subsea og Bergen Teknologioverføring.

Innovasjon i etablerte bedrifter
Gjennom arrangementet ønsker vi å sette fokus på viktigheten av innovasjon i etablerte bedrifter og 6 bedrifter fra havnæringene presenterte sine innovasjonstrategier belyst med innovasjonscase. Gaute Moldestad, SIVA fortalte om hvordan de setter "Næringspolitikk i Praksis".

2 katapulter til Vestlandet
Det er bevilget penger til 2 katapultsentre på Vestlandet, og vi fikk en presentasjon av Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre på Marineholmen og Sustainable Maritime Energy Norwegian Catapult Center på Stord.

Dagens agenda hadde følgende bedrifter:
Eksempler og historier fra Octio sin grundervirksomhet, Bjarte Fagerås, Octio
Equinor og Radikal Innovasjon, Steinar Wasa Tverlid, Equinor
Innovasjon som konkurransekraft, Even Hopland, Sekkingstad 
The Future of Innovation in Aquaculture, Einar Wathne, Cargill
Innovasjon i praksis, Ulrik Ulriksen, Steen-Hansen
Innovative battery technology – Grenland Energy