The Seafood Innovation Cluster lanserer ny strategi med tjenester som skal øke bærekraftig vekst og konkurransekraft i norsk sjømatindustri.

ppt_v2.0_20192 Strategi med nye tjenestetilbud skal presenteres tirsdag 22. januar kl. 14.00-18.00 i lokalene i til Lerøy Seafood og Cargill på Marineholmen etterfulgt av en omvisning i de nye lokalene.

The Seafood Innovation Cluster har gjennom tre år lagt til rette for gode innovasjons-prosjekter mellom industri, akademia og offentlig sektor. Den nye strategien legger opp til et utvidet samarbeid med entreprenører og kapitalmiljø for å bidra til økt bærekraftig vekst i sjømatklyngen.

I tillegg til de eksisterende satsingsområdene Kunnskap og Innovasjon, legger den nye strategien opp til Entreprenørskap og kommersialisering som nytt område for aktivitet og tjenester. Dette skal bidra til nye ideer, produkter og tjenester for videreutvikling av hele verdikjeden i sjømatklyngen. Slik skal Norge posisjoneres globalt som senter for innovasjon, entreprenørskap og kapital innen sjømat og tiltrekke seg talenter, bedrifter og kapital som støtter arbeidet for bærekraftig vekst innen sjømat.

The Seafood Innovation Cluster

The Seafood Innovation Cluster representerer en av verdens største og mest komplette klynger i en næring som hver dag leverer 37 milliarder måltider verden over. Her finner vi verdens største produsenter av atlantisk laks som tilbyr bærekraftig sjømat til kunder i mer enn 70 land over hele verden. Totalt representerer klyngen 90 aktører fra hele verdikjeden, med en samlet årlig omsetning på 10 milliarder dollar.

På grunn av den unike globale posisjonen og betydningen for norsk verdiskaping, fikk sjømatklyngen i 2015 status som Norwegian Centre of Expertise, én av 14 NCE-klynger i Norge. NCE Seafood Innovation Cluster er et prosjekt som skal fremme bærekraftig vekst av norsk sjømat gjennom strategisk samarbeid i skjæringspunktet mellom næringsliv, forskning og utdanning. Målet er en fremtidsrettet, innovativ og bærekraftig norsk sjømatproduksjon.

 

For ytterligere informasjon:

Tanja Hoel, Daglig leder The Seafood Innovation Cluster, +47 928 01 315, tanja@seafoodinnovation.no, www.seafoodinnovation.no