Norsk næringsliv er i omstilling og skal digitalisere mye av sin virksomhet, men de fleste bransjer sliter med å finne riktig kompetanse. Etterspørselen er spesielt stor innen big data, kunstig intelligens og digitalisering av verdikjeden.

Mangfoldig kompetanse Dette gjelder også sjømatnæringen, men denne bransjen skriker i tillegg etter kompetanse på en rekke andre fagområder. Det er ikke bare innen de tradisjonelle fagområdene biologi, fiskehelse og havbruk det etterspørres mer kompetanse, men også innen økonomi, samfunnsfag, markedsføring og juss. 

I den nasjonale omstillingen med videreutvikling av sjømat som Norges store vekstindustri er det derfor nødvendig å øke fokus på kompetanseheving innen en rekke ulike fagområder som skal bidra til å skape bærekraftig sjømatvekst.

Vi må starte allerede i grunnskole og videregående skole og legge til rette for økt kunnskap om sjømatnæringen i tidlig alder, og vi må jobbe med utdanningsløp som gir næringslivet nødvendig kompetanse. Parallelt må vi jobbe strategisk med rekruttering av talenter både til de ulike utdanningsløpene og ikke minst til jobber i bedriftene.

Et konkret tiltak for å rekruttere talenter fra ulike fagområder til sjømatindustrien, er Seafood Trainee programmet. Dette er et nasjonalt program hvor hver trainee får grunnleggende opplæring og innføring i én bedrift gjennom et år i tillegg til deltagelse i et felles akademisk program. Målsetningen er å tilby unge mennesker en spennende karriere i en bærekraftig og meningsfylt næring og dermed tiltrekke seg de beste kandidatene.

Siden oppstart av det første Seafood Trainee programmet høsten 2016, har 20 bedrifter fått tilgang til høyt kvalifiserte kandidater fra ulike fagområder og 83 unge talenter har fått en kick-start i sjømatnæringen.

Seafood Trainee programmet er eksempel på et svært godt samarbeid mellom næringsliv og akademiske institusjoner som bidrar til økt kunnskap og interesse om industrien hos de unge talenter og samtidig gir bedriftene tilgang på svært kompetent arbeidskraft.