For å sikre en bærekraftig vekst i sjømatnæringen er det viktig å sikre den riktige kompetanse. En nylig gjennomført kartlegging viser at det er stort behov for kompetanse innen digitalisering og kunstig intelligens.

img_1736_Bergen Næringsråd Foto: Bergen Næringsråd
Fra venstre: Geir Mikalsen (Bergen Næringsråd), Björgólfur Hávarðsson (NCE Seafood), Gisle Nondal (GCE Ocean Technology), Anne Jacobsen (NCE Media) og Atle Sivertsen (Finance Innovation)

Norsk næringsliv er i omstilling og skal digitalisere mye av sin virksomhet. En nylig gjennomført undersøkelse om digitalt kompetansebehov viser imidlertid at de fleste bransjer sliter med å finne riktig kompetanse. Det er spesielt kunnskap innen kunstig intelligens og digitalisering av verdikjeden som bedriftene etterspør («Digital kompetanse og behov i Bergensregionen» i samarbeid mellom NCE Seafood Innovation Cluster, GCE Ocean Technology, NCE Media, NCE Finance Innovation, VIS og Bergen Næringsråd).

Les resultatene fra kartleggingen her.

Det er høyt innovasjonstempo i norsk næringsliv. Undersøkelsen viser at hele 80 prosent av bedriftene i sjømatnæringen ser på nye forretningsmodeller basert på digitalisering, og big data, kunstig intelligens og digitalisering av verdikjeden er de viktigste områdene hvor det er behov for mer og spisset kompetanse.

Etterspørselen etter digital kompetanse er altså stor, men sjømatnæringen skriker etter kompetanse også innen en rekke andre fagområder. Det er ikke bare innen de tradisjonelle fagområdene biologi, fiskehelse og havbruk det etterspørres mer kompetanse, men også innen økonomi, samfunnsfag, markedsføring og juss.

I den nasjonale omstillingen med videreutvikling av sjømat som Norges store vekstindustri er det derfor nødvendig å øke fokus på kompetanseheving innen en rekke ulike fagområder som skal bidra til å skape bærekraftig sjømatvekst.

Vi må starte allerede i grunnskole og videregående skole og legge til rette for økt kunnskap om sjømatnæringen i tidlig alder, og vi må jobbe med utdanningsløp som gir næringslivet nødvendig kompetanse. Parallelt må vi jobbe strategisk med rekruttering av talenter både til de ulike utdanningsløpene og ikke minst til jobber i bedriftene.

Et konkret tiltak for å rekruttere talenter fra ulike fagområder til sjømatindustrien, er Seafood Trainee programmet. Dette er et nasjonalt program hvor hver trainee får grunnleggende opplæring og innføring i én bedrift gjennom et år i tillegg til deltagelse i et felles akademisk program. Målsetningen er å tilby unge mennesker en spennende karriere i en bærekraftig og meningsfylt næring og dermed tiltrekke seg de beste kandidatene.

Siden oppstart av det første Seafood Trainee programmet høsten 2016, har 20 bedrifter fått tilgang til høyt kvalifiserte kandidater fra ulike fagområder og 83 unge talenter har fått en kick-start i sjømatnæringen.

I undersøkelsen om digitalt kompetansebehov anbefales det å styrke den digitale kompetansen gjennom økt samarbeid mellom næringsliv, akademia og offentlig sektor, økt samarbeid i næringslivet, økt kommersialisering av digitale prosjekter, økt attraksjon for å tiltrekke talenter samt økt risikovilje i etablerte virksomheter. En ordning basert på Seafood Trainee programmet kan være et godt første steg på veien.

Les resultatene fra kartleggingen her.

Artikkel fra Bergen Næringsråd her