11. juni inviterer vi til presentasjon av Ocean Innovation Norwegian Catapult.

OINC Ocean Innovation Norwegian Catapult er et nytt tilbud til våre medlemmer der målsetningen er å bidra til at bedrifter raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle idèer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon. Katapulten er et nasjonalt test-, simulerings- og visualiseringssenter for effektiv prototyp utvikling og verifisering av nye løsninger for blå vekst og grønn omstilling i havnæringene.

SIVA tildelte i 2018 40 MNOK til den nasjonale katapulten Ocean Innovation Norwegian Catapult i Bergen. NCE Seafood Innovation Cluster er sammen med VIS innovasjon, GCE Ocean Technology, Prototech, Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB), Universitetet i Bergen, DNV GL og Marineholmen Forskningspark initivtaker, og vi ønsker å invitere til presentasjon av Ocean Innovation Norwegian Catapult og omvisning på noen av lokasjonene tirsdag 11. juni.

Program

09:30 Velkommen, introduksjon til økosystemet for Innovasjon, Owe Hagesæther, CEO, GCE Ocean Technology
09:40 Introduksjon til Katapult-ordningen, Bjørn Arne Skogstad, Programleder Norsk Katapult, SIVA
09:50 Introduksjon til Ocean Innovation Norwegian Catapult (OINC), Gisle Nondal, Daglig leder, OINC 
10:00 Marine test fasiliteter, Reidar Handegård, daglig leder, ILAB
10:20 Pause
10:40 Hurtig prototyping og simulering, Geir Omdal, marked og teknologileder, Prototech
10:50 Nye muligheter med additiv tilvirkning/3D-printing, Anders Helland, leder deler og tjenester, Prototech 
11:00 Verifisering, testing og kvalifisering av ny teknologi, Mads Arild Eidem, leder materialer og subsea operasjoner, DNV GL
11:20 Støtteordninger for å ta videre dine ideer, Jon O. Hellevang, Senior Ocean Technology Innovator, GCE Ocean Technology
11:30 Lunsj med mulighet for videre dialog
12:00 Omvisning og demonstrasjoner hos ILAB, DNV GL og Prototech (*)
13:30 Slutt

*I påmelding kan du velge en lokasjon for omvisningen etter lunsj. Her er tema for de ulike omvisningene:

DNV GL – Verifisering
Prototech – Prototyping/3D print
ILAB – Marine testfasiliteter/RAS

Praktisk info

Dato:  11. Juni 2019
Tid:     09:30 – 13:30
Sted:   DNV GL, Thormøhlens gate 49A, Bergen

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding innen fredag 7 juni kl. 12.00.

 

Seminaret arrangeres i samarbeid med: Logosalate OINC SIVA