Stiftelsen Teknologiformidling inviterer nå små og mellomstore bedrifter til å søke støtte til å kjøre prosjekter på landets KATAPULT sentre.

Selskapene kan få støtte på inn til 100.000 kroner til katapult-prosjekt via en næringshage eller fra Stiftelsen Teknologiformidling.

Svar innen 14 dager

Søknaden behandles raskt og bedriften normalt få svar innen 14 dager

50% matching

Bedrifter som innvilges støtte vil få en voucher, som kan benyttes som delbetaling til katapult-senteret. Støtten gis under forutsetning av at bedriften selv matcher med minst 50% av regningen fra katapult-senteret.

Bedriften trenger ikke ha fått tilbud fra et katapult-senter for å sende en søknad til Stiftelsen Teknologiformidling. Det betyr at kostnaden ved katapult-prosjektet kan være på skisse-nivå.

Hva er en KATAPULT – Les mer her.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her. Norsk Katapult logo