Vårt arbeid på digitaliseringsfronten får plass i ‘Vår nye digitale hverdag’ – Regjeringens nye rapport om digitalisering i samfunnet

Linda Hofstad Helleland Foto: Martin B. Andersson/Departementene

In en fersk rapport ‘Vår nye digitale hverdag’ fremhever Kommunal- og moderniseringsdepartementet noen av de mulighetene som digitalisering byr på for samfunnet og næringslivet. Fokuset er å vise de mulighetene og næringsnytten som digitalisering medfører.

Distrikts og Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland sier innledningsvis i rapporten:

“[…] eg håpar vi får vist fram nokre av dei moglegheitene som finst – både gjennom beskrivinga av tiltak frå regjeringa og gjennom dei mange eksempla. Tanken er å vise fram noko som enten kan bidra direkte til– eller vere til inspirasjon for – digital næringsutvikling i heile landet. Eg trur vi kan bli flinkare til å vise fram dei gode eksempla og heie på suksessane. I dette dokumentet vil eg gjere nettopp det!”

For å illustrere næringsnytten av digitalisering i samfunnet trekkes AquaCloud frem som et eksempel på hvordan havbruksnæringen samarbeider om å dele data. Du kan lese mer om dette bransjesamarbeidet på klyngens nettsider og AquaCloud sine egne nettsider.

Klyngen er også svært glad for at klyngemedlem Eide Fjordbruk trekkes frem som et selskap som jobber målrettet for å oppnå de fordelene som digital transformasjon innebærer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet planlegger et eget digitalt møte med distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland rettet mot næringsrettet digitalisering den 4. februar, i samarbeid med DigitalNorway.

Hele rapporten kan leses her.