Standarden for enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon for laks og regnbueørret, NS 9417, har vært til revisjon. Du eller din virksomhet kan gi kommentarer til høringsforslaget.

Norsk laks. Bilde: Eide Fjordbruk.

Artikkel først publisert på Standard Norge

Nåværende versjon av standarden er fra 2012. Standardiseringskomiteen SN/K 504 Dokumentasjon av produksjon og velferd for fisk i akvakultur har utarbeidet forslag til en ny utgave av standarden. Det nye forslaget, NS 9417 Laks og regnbueørret – Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon, er på høring fram til 10. januar.

I revisjonen er det lagt vekt på følgende: 

  • behov for data for fiskevelferd/fiskehelse
  • ny teknologi og driftsformer inkludert miljømålinger
  • tilrettelegging for digitalisering
  • krav til også andre arter
  • behov for termer internasjonalt (jf. den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 234 Fisheries and aquaculture).

Høringsdokument

Standarden benevnes prNS 9417 mens den er på høring. Forstavelsen «pr» er lagt til for å vise at det er et utkast til standard. Du kan få tak i høringsdokumentet i vårt gratis høringssystem «Standarder på høring». Det eneste som kreves for å få tilgang er at du er registrert som bruker av tjenesten. I høringssystemet kan du laste ned forslaget og gi dine kommentarer. Høringsfristen er 10. januar 2021.

Alle innkomne kommentarer vil bli behandlet av standardiseringskomiteen SN/K 504

Mer informasjon

Dersom du ønsker mer informasjon om dette høringsforslaget kan du kontakte prosjektleder Hilde Aarefjord.

I revisjonsarbeidet ledet av Standard Norge, har NCE Seafood Innovation vært involvert fra tidlig av med finansiering og innsats med anbefalinger på miljømålinger, som en del av en større komité.