Mandag 2. mai startet NCE Seafood Innovation opp det nye Sirkulærøkonomi Programmet for sjømatindustrien. Deltagerne fra klyngens bedrifter vil i løpet av to dager tilegne seg kunnskap om sirkulærøkonomi og sirkulære forretningsmodeller. Målet er å inspirere til flere sirkulære løsninger i sjømatnæringen.
Fra venstre Lars Jacob Tynes Pedersen (NHH), Solveig Holm (Ansvarlig Sirkulærøkonomi Program), Nina Stangeland (administrerende direktør, NCE Seafood Innovation), Sveinung Jørgensen (NHH) – Foto: Kevin Ha

–  Vi ser en betydelig økning i oppmerksomhet og fokus hos klyngens bedrifter knyttet til tematikk rundt sirkulærøkonomi. Det er høy interesse av å jobbe sammen for å realisere sirkulærøkonomiske forretningsmodeller og nye verdikjeder relatert til dette. Vi har derfor gledet oss veldig til å sette startskuddet for dette programmet, sier Nina Stangeland når de denne uken startet klyngens nye Sirkulærøkonomi Program sammen med sentrale aktører i næringen.

Deltakere fra ulike bedrifter i næringen ankom denne uken Bekkjarvik i Austevoll og skal i løpet av to dager få en innføring i den viktige tematikken. Målet er at programmet skal gi inspirasjon og kompetanseheving om sirkulære forretningsmodeller for de som jobber i næringen.

– Sirkulærøkonomi er et stadig viktigere tema som er helt sentralt for å sikre en bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Jeg deltar på Sirkulærøkonomi Programmet for å lære mer om dette temaet, sier deltaker Marianne Wethe Koch, Sustainability Manager i Cargill. Hun legger til at programmet er veldig interessant og relevant for henne i sin jobb.

Marianne Wethe Koch, Sustainability Manager i Cargill – Foto: Kevin Ha

Andreas Moe Larsen som er bærekraftsjef i Bremnes Seashore ser også frem til å få mer innsikt om sirkulærøkonomi og sirkulære forretningsmodeller:

– Jeg jobber med bærekraft i Bremnes Seashore, og ønsker mer kunnskap om sirkulærøkonomiske prinsipp. Jeg ser derfor deltagelse i dette programmet som relevant kompetanseheving.

 

Fire samlinger

I flotte omgivelser får deltakerne blant annet lære om sirkulære forretningsmodeller, og de får presentasjoner om aktuelle tema og caser fra industrien. Det blir også bedriftsbesøk, gruppearbeid med problemløsning og erfaringsutveksling. Besøket på Austevoll er den første av fire moduler i programmet, og de videre modulene vil gå inn på rammeverk, globale trender, muligheter og fremtidige perspektiver.

– Målsetningen er at programmet skal gi kunnskap om sirkulærøkonomi og sirkulære forretningsmodeller og inspirere til flere sirkulære løsninger i sjømatnæringen og på tvers av verdikjeder, sier Solveig Holm, Senior Prosjektleder i NCE Seafood Innovation.

Programmet er et samarbeid med Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen, ledende eksperter innenfor bærekraftig næringsliv og sirkulærøkonomi. De er podcastere, gründere og rådgivere, og førsteamanuensis ved NHH hvor de leder Center for Sustainable Business på NHH. Sammen med dem får deltakerne et dypdykk i sirkulære forretningsmodeller på tvers av verdikjeder og inspirasjon til hvordan det kan etableres flere sirkulære løsninger i næringen.

 

Lars Jacob Tynes Pedersen, NHH – Foto: Kevin Ha

Sirkulær satsing

Sirkulærøkonomi Programmet er en del av Kapasitetsløft BIOSIRKEL, som administreres av NORCE og er finansieres av NCE Seafood Innovation, Vestland Fylkeskommune og Bergen Kommune. Prosjektet vil være en del av fylkeskommunens satsing på grønn næringsutvikling og bærekraftig verdiskaping, der målet er at sirkulærøkonomi blir førende og et viktig verktøy i alle bransjer. For å lykkes med dette i sjømatnæringen, er det viktig med initiativer fra bransjens medlemmer. Nina Stangeland, Administrerende Direktør i NCE Seafood Innovation, forteller hvorfor programmet ble etablert:

– Sjømatnæringens sirkulærøkonomi-program er basert på innspill fra våre partnere og medlemmer, og det er et tiltak for operasjonalisering av klyngens industrielle satsingsområde «klima, miljø og sirkulærøkonomi». Målsetningen med dette satsingsområdet er å styrke fokus og utløse kraften av samhandling, kunnskapsformidling og prosjektutvikling for å redusere næringens klima- og miljøavtrykk, samt aktivt stimulere til økt fokus på sirkulærøkonomi.

NCE Seafood Innovation er en næringsklynge som arbeider for bærekraftig vekst og utvikling i sjømatnæringen, og prosjektet er en viktig del av dette arbeidet. En mer ressurseffektiv og sirkulær økonomi er nødvendig for at Norge skal nå klima-, miljø-, og bærekraftsmålene vi har forpliktet oss til, og i Regjeringens havbruksstrategi blir sirkulærøkonomi pekt ut som en viktig forutsetning for at vi skal lykkes med en bærekraftig, sunn og trygg norsk sjømatindustri fremover.

 

 

Kontaktdata:

Nina Stangeland, Administrerende direktør, NCE Seafood Innovation
Tlf. 941 56 956
nina@seafoodinnovation.no

Solveig Holm, Ansvarlig Sirkulærøkonomi Programmet, NCE Seafood Innovation
Tlf. 920 58 531
solveig@seafoodinnovation.no

Circular economy program