Det er stort potensiale for smartere bruk av plast i sjømatnæringen, og nå har Handelens Miljøfond en utlysning av midler til bedrifter og organisasjoner som har løsninger på plastproblemet.

Pengene skal gå til tiltak som øker ressursutnyttelsen og gjenvinning av plast, reduserer plastbruk eller forebygger og fjerner plastforsøpling. Søknadsskjemaet er nå åpent, og fristen er 11. september kl. 13.00.

Det gis støtte til prosjekter knyttet til seks ulike tema:

  • Kunnskap om miljøeffekter og miljøløsninger
  • Teknologi for renere hav
  • Økt bruk av resirkulert plast
  • Redusere plastforsøpling internasjonalt
  • Sirkulære løsninger og redusert plastforbruk
  • Frivillig rydding og forebyggende tiltak

Sammen med Handelens Miljøfond (HMF) arrangerte vi i dag et webinar hvor vi informerte om søknaden. I tillegg fortalte Jostein Iversen fra Grieg om tematikken og hvilke erfaringer de har med prosjekt som de har fått finansiert av HMF.

Gikk du glipp av webinaret? Se det her.

Klikk her for søknadskrav, vurderingskriterier og mer informasjon om utlysningen.

Vår rådgiver innen Prosjektfinansiering, Cathrine Ulvatne, kan bidra med spørsmål knyttet til søknaden. Kontakt henne på cathrine.ulvatne@seafoodinnovation.no